Język:

Honorarium


Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla każdej sprawy.

Koszt usługi uzależniony jest od: 

- skomplikowania zagadnienia prawnego,

- ilości dokumentacji poddanej analizie,

- ilości rozpraw,

- jurysdykcji (PL, UK)

-terminu wykonania usługi.

W przypadku Klientów, z którymi Kancelaria jest związana umowami o stałą obsługę prawną, preferowane jest wynagrodzenie w formie ryczałtowej, określane na podstawie miesięcznego nakładu pracy Kancelarii, związanego z tą obsługą.

Do ustalonych kwot wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług VAT.